Than Hoạt Tính

100.000

Than hoạt tính xử lý khí thải: là một loại vật liệu tự nhiên hoặc được sản xuất từ vật liệu than. Nó có tính chất hấp phụ mạnh mẽ với các chất gây ô nhiễm trong không khí như khí độc, khí nhà kính, khí SO2, NOx, H2S, VOCs, và các chất hữu cơ khác. Nhờ vào cơ chế hấp thụ đặc biệt của mình, than hoạt tính được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp xử lý khí thải.

Vận chuyển
tận nơi toàn quốc
Cam kết hàng
tốt nhất thị trường