Van Gió Vuông

220.000

Van Gió Vuông: Được là từ các độ dầy 0.48, 0.58, 0.75, 0.95, 1.15, 1.5, 2, 3, 4, 5mm Tùi thuộc và kíc thước to hay nhỏ. Vật Liệu sản xuất là Tôn Mạ Kẽm, Inox, Thép, Nhựa, tuỳ thuộc vào yêu cầu, mục đích, và môi trường làm việc khác nhau, nên sẽ có các tiêu chuẩn khác nhau.

Vận chuyển
tận nơi toàn quốc
Cam kết hàng
tốt nhất thị trường