Co Lơi Nhựa PP Còn Gọi Là Co Nhựa

180.000

Co Lơi Nhựa PP Còn Gọi Là Co Nhựa: có các đường kính phổ thông là D25. D32, D40, D63, D76, D90, D110, D125, D140, D160, D200, D250, D315, D400, D500, D600, D700 mmm….

Vận chuyển
tận nơi toàn quốc
Cam kết hàng
tốt nhất thị trường