Các loại quạt ly tâm phổ biến, thông dụng hiện nay

Mời quý khách tham khảo tất cả các loại quạt ly tâm chính hãng, giá tốt nhất do tandaiphong.com.vn trực tiếp sản xuất

[ux_product_categories type=”row” columns=”5″ ids=”15,256,205,254,257″ image_height=”135%” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_bg=”rgba(0, 0, 0, 0.62)”]
[title_with_cat ttit_cat_ids=”208″ text=”quạt ly tâm siêu cao áp” tag_name=”h2″ color=”rgb(237, 22, 10)” link_text=”Xem tất cả” link=”http://xn--ngnhapp-7x4c6k.vn/quat-ly-tam-sieu-cao-ap/”] [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ ids=”0″ cat=”256″ products=”20″ orderby=”date” order=”DESC” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”] Xem tất cả

Quạt ly tâm cao ápXem tất cả

[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ equalize_box=”true” ids=”0″ cat=”15″ products=”20″ orderby=”date” order=”DESC”] Xem tất cả

Quạt ly tâm trung ápXem tất cả

[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ ids=”0″ cat=”254″ products=”20″ orderby=”date” order=”DESC”]
Xem tất cả

Quạt ly tâm thấp ápXem tất cả

[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ ids=”0″ cat=”256″ products=”20″ orderby=”date” order=”DESC”] Xem tất cả

Quạt ly tâm trực tiếpXem tất cả

[ux_products style=”normal” type=”row” columns=”5″ ids=”2651″] Xem tất cả
[ux_products style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” products=”12″ image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_padding=”10px 5px 10px 5px”]
Ý kiến khách hàng mua tấm nhựa